• Αρχική
 • Βιογραφικό Προέδρου Δ.Σ Στάθη Χαρίτου

Βιογραφικό Προέδρου Δ.Σ Στάθη Χαρίτου

afternet

Ο Στάθης Χαρίτος του Νικολάου γεννήθηκε στην Αράχωβα Παρνασσού (Βοιωτίας).

Eίναι τραπεζικός υπάλληλος, οικονομολόγος και συνδικαλιστής στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας (Τραπεζικός Τομέας).

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής   του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και βαθμό «Λίαν καλώς».
 • Master δευτέρου επιπέδου στη Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business Administration – i.MBA από το :  Universita Degli Studi GuglielmoMarcony – Italy (Βαθμός ”massimi voti” (105/110) .

Εργασιακή εμπειρία

 • Τραπεζικός υπάλληλος από το 1978 μέχρι και σήμερα
 • Στέλεχος (εντεταλμένος) στη Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης της τ. Τράπεζας Κρήτης
 • Στέλεχος στο βαθμό του Διευθυντή με την αντιστοιχία της Εθνικής Τράπεζας σήμερα στην Τράπεζα Eurobank .

Συνδικαλιστική Πορεία

 • Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Τράπεζας Eurobank . (Union)
 • Μέλος της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) που είναι τμήμα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, από το 2001 μέχρι σήμερα
 • Μέλος της Διοίκησης της Ο.Τ.Ο.Ε. (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας) που είναι τμήμα της F.I.E.T., από το 1987 μέχρι σήμερα (Γενικό Συμβούλιο)
 • Μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Α. (Εργατικού Κέντρου Αθήνας), από το 2001 μέχρι το 2013

Εμπειρία Management

Προηγούμενη

 • Μέλος του Συμβουλίου Χορηγήσεων της τ. Τράπεζας Κρήτης
 • Μέλος του Συμβουλίου ρύθμισης πιστοδοτικών κινδύνων της τ. Τράπεζας Κρήτης
 • Μέλος του Συμβουλίου Εργασιών της τ. Τράπεζας Κρήτης
 • Μέλος του Δ.Σ. της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΚΜΗ Α.Ε. – ζημιών (σημερινή Eurolife Ασφαλιστική)
 • Μέλος του Δ.Σ. της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΚΜΗ Α.Ε. – ζωής (σημερινή Eurolife Ασφαλιστική)

Σήμερα

Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου)

Παράλληλη δραστηριότητα

 • Εξεταστής του Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας) στη χορήγηση πιστοποιήσεων της ειδικότητας «Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών»
 • Αρθρογράφος στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο με θέματα οικονομικού περιεχομένου, εργασιακών σχέσεων, οργάνωσης εργασίας, ψυχολογίας της εργασίας και εργατικού δικαίου
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εργασίας, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «ΗΝΙΟΧΟΣ»   
 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης 

Έχει διατελέσει

 • Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Τ.Ο.Ε. (από το 1993 εκλεγόμενος μέχρι το 2011)
 • Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και Τραπεζικής Ασφάλειας της Ο.Τ.Ο.Ε. (1997-2000)
 • Γραμματέας Οικονομικού Ελέγχου της Γ.Σ.Ε.Ε. (1998-2001)
 • Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (2004-2007)
 • Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα (Εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε.)
 • Τέως  μέλος του Δ.Σ. στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) που ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ.

Εκλογικές επιδόσεις – ρεκόρ – ανοδικής πορείας

Ο Στάθης Χαρίτος έχει συμμετάσχει, ως επικεφαλής συνδικαλιστικής παράταξης σε πρωτοβάθμιο, τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο, σε δέκα έξι(16) εκλογικές αναμετρήσεις, έχοντας διανύσει μια πορεία διαρκώς εκλεγόμενος 35 ετών.

Αυτή αφορούσε:

α) Διάστημα 18 ετών, στο πλαίσιο του Συλλόγου Υπαλλήλων της τ. Τράπεζας Κρήτης, ως επικεφαλής της ανεξάρτητης παράταξης Α.Α.Π. (Αδέσμευτη Ανανεωτική Πρωτοβουλία) που αφορούσε τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1983 και 1985, και της Δ.Α.Κ.Ε. που αφορούσε τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997 και 1999.

β) Διάστημα 16 ετών, στο πλαίσιο του Σωματείου (Union) Eurobank, ως επικεφαλής των ανεξάρτητων παρατάξεων «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ», «ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» και «Union – ΕΝΟΤΗΤΑ», που αφορούσε τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 2000, 2003, 2006 ,2009,2012 ,2015 και 2018.

Σε όλες τις πιο πάνω εκλογικές αναμετρήσεις έχει εκλεγεί 1ος σε σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της παράταξης του αλλά από το 1989 μέχρι σήμερα εκλέχτηκε και 1ος ανάμεσα στους υποψηφίους των ψηφοδελτίων που μετείχαν στις εκλογές του Σωματείου του και στην α’ και στη β’ περίοδο.

Παρ’ ότι το εκλογικό σύστημα σε όλες τις πιο πάνω αρχαιρεσίες (με μυστική, καθολική και πανελλαδική ψηφοφορία) ήταν η απλή αναλογική κατάφερε να κατακτήσει πλήρη αυτοδυναμία εδρών στο Δ.Σ.κατά τις θητείες 1993, 2000, 2003, 2006 και 2009,2012 , 2015 και 2018.

Μοναδικά ποσοστά αποδοχής

Σε όλη αυτή την πορεία (σχεδόν 32 χρόνια) υπήρξαν έντονες διακυμάνσεις σε κυβερνητικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στη χώρα, αλλά και στην Τράπεζα, εντός των ορίων της οποίας είχε την συνδικαλιστική του δράση το πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο (Τράπεζα Κρήτης με ιδιοκτησιακό καθεστώς Καρρά, μετά Κοσκωτά, ακολούθως με Επιτροπεία της Τράπεζας Ελλάδος και τέλος με διορισμένο από την Κυβέρνηση Δ.Σ. στο πλαίσιο της εξυγίανσης της. Η Τράπεζα  συγχωνεύτηκε το 1999 με την Τράπεζα Eurobank.

Παρ’ όλα ταύτα οι εκλογικές επιδόσεις των παρατάξεων με την ηγεσία του Στάθη Χαρίτου ήταν μοναδικές, με μία αξιοθαύμαστη αυξανόμενη διαρκώς εκλογική επιτυχία.

Ξεκίνησε το 1983 με εκλογικό ποσοστό 28,7% για να φτάσει το 2018 στο 96,35%!

Παραμένει εκλεγόμενος Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων της Τράπεζας επί 26 έτη, δηλαδή είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία Πρόεδρος πρωτοβάθμιου, τραπεζοϋπαλληλικού σωματείου και ο μοναδικός με παράλληλη θητείας και στις τρεις (3) ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες μέλος είναι το Σωματείο του, δηλαδή στην Γ.Σ.Ε.Ε. , στην Ο.Τ.Ο.Ε.  και στο Ε.Κ.Α. (μέχρι το 2013).

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα